Help Us Help You

Published on: 22nd December 2022 | Updated on: 20th September 2023

Welsh English
A ninnau’n dechrau tymor y gaeaf, rydym wedi adnewyddu ein banc asedau Helpu Ni Helpu Chi. Mae ynddo ddeunydd am sut I ddefnyddio gwasnaethau gofal sylfaenol, pa wasanaethau sydd ar gael yn y fferyllfa, a rhai fersiynau cyfryngau cymdeithasol o’r hysbyseb teledu ‘Helpu Ni Helpu Chi – Chi sy’n dechrau’r daith at fod yn iach’. Mae ased newydd yno ynghylch owysigrwydd cadw apeyntiadau.

 

Mae croeso mawr i chi rannu’r rhain ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol.

 

 

Dyma asesau Helpu Ni Helpu Chi:

https://wales.assetbank-server.com/assetbank-wales/images/assetbox/c2194901-3d15-4806-9846-54535ddbc7f8/assetbox.html

 

Dyma’r asedau gofal sylfaenol:

https://wales.assetbank-server.com/assetbank-wales/images/assetbox/167789f9-a48a-4280-8f59-13bed97796cb/assetbox.html

 

 

Am ragor o wybodaeth a chyngor ar ddefnyddio’r asedau hyn, cysylltwch â hsscomms@llyw.cymru

 

Os hoffech ddad-danysgrifio o’r rhestr bostio hon, cysylltwch â: hsscomms@llyw.cymru

 

 

 

As we move into the winter season, we have refreshed our Help us Help You and primary care asset bank, which contains helpful assets around accessing primary care services, what services pharmacies can provide, and some social media versions of our main ‘Help us Help You – Better Health Starts with You’ TV advertisement. There is also a new asset around the importance of keeping appointments.

 

Please feel free to share these on your social channels.

 

Help us Help You assets can be accessed here:

https://wales.assetbank-server.com/assetbank-wales/images/assetbox/c2194901-3d15-4806-9846-54535ddbc7f8/assetbox.html

 

Primary care assets can be accessed here:

https://wales.assetbank-server.com/assetbank-wales/images/assetbox/167789f9-a48a-4280-8f59-13bed97796cb/assetbox.html

 

For more information and advice on using these assets, please contact hsscomms@gov.wales

 

If you would like to unsubscribe from this mailing list, please contact: hsscomms@gov.wales