English Welsh

Hafan

Services
English Welsh

Wyneb a llais o fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru

The face and voice of community pharmacies in Wales.

Services

Mewngofnodi

Cyfeiriad E-bost
 

Pwy ydym ni?

- CPW yw'r unig sefydliad sy'n cynrychioli pob fferyllfa gymunedol yng Nghymru. Mae'n gweithio gyda'r Llywodraeth a'i hasiantaethau, megis Byrddau Iechyd Lleol, i helpu diogelu a datblygu gwasanaethau fferylliaeth gymunedol safon uchel a llunio contract fferylliaeth gymunedol y GIG a'i reoliadau cysylltiedig. Drwy wneud hynny, mae'n anelu i gyflawni'r safonau uchaf o iechyd cyhoeddus a'r canlyniadau gorau posibl i gleifion.

 

- Caiff Fferylliaeth Gymunedol Cymru (CPW) ei gydnabod yn Neddf Gwasanaethau Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 a gan Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru fel yr unig sefydliad sy'n gyfrifol am gynrychioli pob un o'r 710 fferyllfa gymunedol yng Nghymru ar bob mater yn ymwneud â gwasanaeth fferylliaeth gymunedol y GIG.

Newyddion Diweddaraf

 
 
 
 

 
pgmutual
follow us:
facebook twitter
Pharmacy Service Finder
Map o'r Safle | Datganiad Preifatrwydd | Dyluniwyd gan Synergy Creative | Datblygwyd gan Solsoft