About us

Services

Corporate Information

Community Pharmacy Wales represents the 700 plus pharmacy owners in Wales on NHS matters. Our main objective is to secure the best possible NHS service opportunities, remuneration and terms. We are the body responsible for liaising with the Department of Health and for negotiating the contractual terms for the provision of the NHS community pharmacy services.
 
Mae Fferylliaeth Gymunedol Cymru yn cynrychioli 700 a mwy fferyllfeydd yng Nghymru ar faterion yn ymwneud â'r GIG. Ein prif amcan yw sicrhau'r cyfleoedd, tâl a thelerau gorau o ran gwasanaethau’r GIG. Ni yw'r corff sy'n gyfrifol am gysylltu â'r Adran Iechyd ac am gyd-drafod telerau cytundebol ar gyfer darparu gwasanaethau fferylliaeth gymunedol y GIG.

follow us:
facebook twitter
Pharmacy Service Finder
Site Map | Privacy Statement | Designed by Synergy Creative | Developed by Solsoft